Tools

Brug tussen wetenschap en praktijk

Het Hannah Arendt Instituut brengt de inzichten van wetenschappers toegankelijk tot bij jou, zodat jij er mee aan de slag kan in de praktijk. Wil jij werken rond desinformatie, haatspraak of polarisatie? Hieronder vind je een uitgebreide selectie aan experten, organisaties, publicaties en andere handige tools. Laat je inspireren en kom in actie!

Ontbreekt er iets of iemand in ons overzicht? Laat het ons weten via info@hannah-arendt.institute.

Thema

Format

Organisatie
EDMO BELUX

EDMO BELUX is een onderzoekscentrum dat desinformatie in België en Luxemburg monitort. Het brengt internationale experts uit de academische wereld, het maatschappelijk middenveld, media en journalistiek samen.

Meer
Expert
Marjan Verplancke

Marjan Verplancke coördineert het luik vorming en publiekswerking binnen het Hannah Arendt Instituut. Marjan Verplancke is experte in burgerschapseducatie en polarisatie.

Meer
Publicatie
Call It Hate

Onderzoek naar attitudes en standpunten bij de algemene bevolking over holebi’s en transgender personen en haatmisdrijven ten aanzien van deze groep.

Meer
Publicatie
Nepnieuws en coronacomplotten

Wat is nepnieuws en hoe ga je ermee om? Dit artikel biedt informatie en tips voor professionals die met jongeren werken rondom nepnieuws.

Meer
Expert
Wim van Roy

Wim Van Roy is coördinator van De Wakkere Burger, een onafhankelijke sociaal-culturele organisatie die zich inzet voor de versterking van burgerparticipatie.

Meer
Publicatie
Van zondebok naar zebra

Dit boek vertelt het verhaal van deep democracy, een methode met roots in het Afrikaanse continent waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem.

Meer
Organisatie
Orbit vzw

ORBIT vzw maakt beweging rond diversiteit, racisme en migratie. Het zet zich onder meer in voor gelijke behandeling, minder discriminatie, een rechtvaardig migratiebeleid en menswaardig wonen van nieuwkomers.

Meer
Expert
Hanneke Felten

Hanneke Felten is onderzoeker en senior projectleider bij Kennisplatform Inclusief Samenleven en Movisie en legt zich toe op discriminatiebestrijding.

Meer
Publicatie
Wij-zij denken op school

Deze website biedt informatieve tips, handleidingen en gesprekken over het aanpakken van polarisatie in het onderwijs.

Meer
Organisatie
Kennisplatform Inclusief Samenleven

KIS wil bijdragen aan een pluriforme en stabiele samenleving. Het doet onderzoek, biedt advies en geeft praktische tips voor vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit.

Meer
Expert
Olivier Cauberghs

Olivier Cauberghs is radicaliseringsexpert en doet onderzoek naar online radicalisering voor Textgain.

Meer
Expert
Maarten Schenk

Maarten Schenk is informaticus en mede-oprichter van Leadstories.com, een innovatieve website voor fact checking op het snijvlak van big data en journalistiek.

Meer
Expert
Fanny Matheusen

Fanny Matheusen is beoefenaar en instructeur in de Deep Democracy-methode. Ze is oprichter en bezieler van HUMMUS en auteur van enkele boeken over deep democracy.

Meer
Organisatie
HUMMUS

Hummus is een organisatie gespecialiseerd in de methode deep democracy. Ze bieden trainingen, procesbegeleiding en coaching om te werken aan interculturele competentie, nieuw leiderschap, conflicthantering en transitie.

Meer
Tool
Omgaan met maatschappelijke spanningen

Deze handreiking verzamelt een brede waaier aan informatie over maatschappelijke spanningen en onrust. Ontdek hoe sociale spanningen en escalatie ontstaan en hoe je deze effectief kan aanpakken.

Meer
Organisatie
COMPACT

COMPACT is een netwerk van onderzoekers die complottheorieën vanuit verschillende perspectieven onderzoeken.

Meer
Publicatie
Rebelleren kan je leren

Hoe zou de wereld eruitzien als we focussen op empathie, verbeelding en lef? In dit boek geeft Fanny Mattheusen handvatten om kinderen en jongeren via Deep Democracy hun plaats te laten innemen in de wereld.

Meer
Tool
Democratische Dialoog

De Kijkwijzer Democratische Dialoog ondersteunt scholen en organisaties in het omgaan met spanningen en polarisatie door concrete dialoogtips aan te reiken

Meer
Tool
Fakenews: what’s in a name?

Dit educatief pakket biedt handvatten om jongeren te stimuleren om kritisch te kijken naar (nep)nieuws en naar de bron en boodschap van nieuws.

Meer
Tool
Feitencheckers

Lespakket over desinformatie voor leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs.

Meer
Expert
Elizabeth Cappon

Elizabeth Cappon is datawetenschapper bij Textgain en gepassioneerd door artificiële intelligentie, deep learning en natuurlijke taalverwerking.

Meer
Expert
Sanne Hermans

Sanne Hermans leidt de Nieuws in de Klas-campagne in Vlaanderen, een samenwerking met publieke en private media om nieuwsmedia en onderwijs te brengen. Ze is gespecialiseerd in onderwijs over journalistiek en desinformatie.

Meer
Organisatie
Mediawijs

Mediawijs ondersteunt het brede publiek om digitale technologie en media actief, creatief, kritisch en bewust te gebruiken en te begrijpen.

Meer
Expert
Chris Wyns

Chris Wyns is opleider met expertise in polarisatie en omgaan met morele dilemma’s, diversiteit en verbinding.

Meer
Organisatie
MICT

MICT wil mensen in staat stellen om de uitdagingen van een digitaliserende samenleving aan te gaan. Dit doen ze door inzicht te verwerven in menselijk gedrag via nieuwe methoden en technologieën.

Meer
Organisatie
MediaNest

Bij MediaNest kunnen ouders terecht met vragen over desinformatie en haatspraak en hoe dit met het gezin te bespreken.

Meer
Organisatie
BENEDMO

BENEDMO wil de verspreiding van online desinformatie in Vlaanderen en Nederland voorkomen en tegengaan. Het monitort desinformatie, investeert in mediawijsheid en doet onderzoek naar de effectiviteit van factchecks.

Meer
Organisatie
Unia

Unia bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen. Iedereen die zich in België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen.

Meer
Expert
Eugène Loos

Dr. Eugène Loos richt zich op de toegankelijkheid van betrouwbare digitale informatie voor alle burgers. Daarbij leidt hij (inter)nationale onderzoeksprojecten over nepnieuws.

Meer
Expert
Annelies Pauwels

Annelies Pauwels doet onderzoek naar radicalisering en terrorisme bij het Vlaams Vredesinstituut.

Meer
Expert
Messaouda Zaouali

Messaouda Zaouali is experte integratie in de regio Oost-Vlaanderen bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

Meer
Expert
Baldwin van Gorp

Prof. dr. Baldwin Van Gorp is professor Journalistiek en Communicatiemanagement aan de KU Leuven en coördineert het Instituut voor Mediastudies.

Meer
Organisatie
Inside polarisation

Inside Polarisation biedt training en advies rond polarisatie. Professionals leren effectieve posities kiezen, hun (on)mogelijkheden onderkennen en depolariserend werken.

Meer
Tool
Wat is discriminatie?

In dit online artikel geeft het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tekst en uitleg bij discriminatie en de antidiscriminatiewetgeving.

Meer
Expert
Bart Brandsma

Bart Brandsma is filosoof, trainer en consultant. Hij ontwikkelde het Denkkader Polarisatie dat professionals helpt om praktisch en strategisch positie te kiezen in polariserende situaties.

Meer
Publicatie
Theorieën en aanpakken van polarisatie

Wat doe je als groepen burgers tegenover elkaar komen te staan? En hoe zorg je opnieuw voor verbinding? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven geeft een uitgebreid overzicht van theorieën en aanpakken.

Meer
Organisatie
NETHATE

NETHATE doet onderzoek naar de aard en verspreiding van offline en online haat. Het wil nieuwe strategieën ontwikkelen om de impact op slachtoffers en omstaanders te verzachten en tot verzoening te komen.

Meer
Organisatie
NUSE (VUB-SMIT)

Het onderzoeksproject NUSE wil het begrip vergroten van de veranderende rol die hedendaagse media speelt in onze democratische samenlevingen.

Meer
Organisatie
De Checkers

De Checkers wil het publieke debat voeden met feiten en nieuwsgeletterdheid stimuleren.

Meer
Expert
Ike Picone

Prof. dr. Ike Picone is professor Media en Journalistiek aan de VUB en verbonden aan imec-SMIT. Hij verricht onderzoek op het kruispunt van journalistiek, technologische innovatie en democratie.

Meer
Expert
Michaël Opgenhaffen

Michaël Opgenhaffen is hoofddocent digitaal nieuws en journalistiek aan het Instituut voor Mediastudies aan de KU Leuven.

Meer
Expert
Ron van Wonderen

Dr. Ron van Wonderen is onderzoeker bij het Verwey Jonker Instituut en themacoördinator Sociale Stabiliteit bij het Kennisplatform Inclusief Samenleven.

Meer
Expert
Joline Verloove

Joline Verloove is senior projectleider bij Movisie en programmaleider bij het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Ze legt zich onder meer toe op online discriminatie en hate speech.

Meer
Expert
Michel Walrave

Prof. Dr. Michel Walrave is gewoon hoogleraar Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust op het online vrijgeven van persoonlijke informatie en privacy.

Meer
Publicatie
Spoken: Hoe het kapitalisme ons tot oorlog drijft

De waarheid doet er tegenwoordig niet meer toe in het nieuws, lijkt het wel. Maar was het vroeger beter? Het boek Spoken neemt de lezer mee naar een recent verleden waarin sociale media nog niet bestonden: de oorlogen in Vietnam, Koeweit en Irak.

Meer
Expert
Kristin Van Damme

Dr. Kristin van Damme is onderzoeker Media en Innovatie aan Universiteit Gent. Ze focust onder andere op veranderend nieuwsgebruik, mediaconsumptie en journalistieke innovatie.

Meer
Organisatie
Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering zet zich in voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Het staat in voor het uitvoeren van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid.

Meer
Expert
Christophe Busch

Dr. Christophe Busch is criminoloog en directeur van het Hannah Arendt instituut. Hij is een expert in de aanpak van radicalisering en polarisering in onze samenleving.

Meer
Expert
Jessika Soors

Jessika Soors is beleidsmedewerker bij de Vlaamse Overheid voor de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Meer
Tool
EDUbox Nepnieuws

Deze EDUbox leert leerlingen kritisch denken en informeert hen over nepnieuws. Zo versterken ze hun mediawijsheid en online weerbaarheid.

Meer
Expert
Batja Mesquita

Prof. Batja Mesquita is hoogleraar psychologie aan de KU Leuven en directeur van het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie. Haar onderzoek focust op emoties vanuit een cultureel perspectief.

Meer
Expert
Bert Pieters

Bert Pieters is expert media, radicalisering, representatie, polarisatie en propaganda bij Mediawijs.

Meer
Expert
Sarah van Leuven

Prof. dr. Sarah van Leuven is directeur van het Center for Journalism Studies aan de UGent en doet onderzoek naar de productie, inhoud en consumptie van nieuws.

Meer
Expert
Maarten De Waele

Dr. Maarten De Waele is projectmedewerker radicalisering bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Meer
Publicatie
Boze burgers

Hoe kunnen gemeenten boze burgers beter in beeld krijgen en met welke interventies kunnen ze escalatie voorkomen? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven zocht het uit.

Meer
Publicatie
Extreem in de klas

Het botst tegenwoordig al eens in de klas. Dit boek geeft onderwijsprofessionals handvatten om radicalisering in de klas tijdig te signaleren en bekwaam te handelen.

Meer
Expert
Catherine Van de Heyning

Prof. dr. Catherine Van de Heyning is juriste en parketmagistrate en doceert aan de Universiteit Antwerpen. Ze is experte in online haatspraak.

Meer
Expert
Tomas Baum

Tomas Baum is algemeen directeur van Kazerne Dossin en geeft training in het omgaan met polarisatie.

Meer
Expert
Heidi Vandebosch

Prof. dr. Heidi Vandebosch is professor aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen en is experte in cyberpesten.

Meer
Expert
Maarten Van Alstein

Dr. Maarten Van Alstein is senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut. Hij verricht onderzoek naar conflicttransformatie, lesgeven over controversiële onderwerpen en vredes- en herinneringseducatie.

Meer
Publicatie
Sterk Burgerschap

Dit boek van Eric Lancksweerdt geeft inzichten in het belang burgerschapskwaliteiten als voedingsbodem voor een bloeiende democratie.

Meer
Organisatie
M²P

M²P doet onderzoek naar politieke communicatie, sociale bewegingen en politieke participatie, publieke opinies en verkiezingen.

Meer
Expert
Annelore Deprez

Prof. Dr. Annelore Deprez is senior onderzoeker rond het topic sociale media, nieuws en jongeren, met focus op desinformatie. Daarbij is ze directeur van de onderzoeksgroep Communicatie, Media en Design aan de Arteveldehogeschool.

Meer
Publicatie
Omgaan met controverse en polarisatie in de klas

Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Dit boek biedt een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie.

Meer
Organisatie
Wij-zij netwerk

Wij-Zij is een netwerk van partnerorganisaties uit verschillende sectoren die samenwerken om een duurzaam antwoord te bieden op polarisatie.

Meer
Tool
Dilemmalogica

Dilemmalogica is ontwikkeld voor iedereen die meer werk wil maken van contact tussen mensen bij lastige en complexe opgaven.

Meer
Publicatie
Grenzen van vrije meningsuiting

Er is het recht op vrije meningsuiting in België. Maar er zijn grenzen. Het overschrijden van die grenzen kan strafbaar zijn. In dit artikel worden de grenzen van vrije meningsuiting besproken.

Meer
Publicatie
Detect Then Act

Dit onderzoeksrapport neemt een stand van zaken omtrent online haatspraak in de Europese Unie en helpt maatschappelijke organisaties en professionals om beter om te gaan met giftigheid en intimidatie.

Meer
Expert
Nathalie Van Raemdonck

Nathalie van Raemdonck is als onderzoeker verbonden aan het Hannah Arendt Instituut en doctoreert aan de VUB. Haar onderzoek focust op de verspreiding van desinformatie en online radicalisering.

Meer
Organisatie
Textgain

Textgain leidt verschillende projecten rondom online haatspraak, desinformatie en polarisatie. Ze werken samen met klanten uit de publieke en private sector aan innovatieve projecten die AI ten goede gebruiken.

Meer