De Struisvogel Sessie: omgaan met morele dilemma’s rondom diversiteit

Kennisplatform Inclusief Samenleving & Stichting School en Veiligheid, 2020

De Struisvogel Sessie is een methode waarmee professionals in gesprek gaan over morele dilemma’s tijdens het werk. Deze methode zoomt specifiek in op morele dilemma’s die voortkomen uit een groeiende diversiteit van waarden en normen in onze samenleving. Tijdens deze Struisvogel Sessie doorlopen jij en je collega’s enkele stappen waarbij de dilemma’s worden getoetst aan de bredere context van de organisatie en samenleving. Daarnaast helpt de sessie bij het gezamenlijk formuleren van acties en afspraken die in de toekomst bij vergelijkbare situaties met dilemma’s houvast kunnen bieden.

Materiaal