Handreiking Polarisatie – een aanpak voor lokale besturen

Agentschap Integratie & Inburgering

Hoe ga je als lokaal bestuur om met verdeeldheid tussen (groepen) burgers? Waarom en hoe werk je hier een effectief beleid rond uit, dat inspeelt op de concrete situatie en context? Op welke manier kan je dit inpassen in een meerjarenplan of actieplan? Deze handreiking is voor lokale besturen die maatschappelijke spanningen stapsgewijs willen aanpakken, samen met inwoners en belanghebbenden. Het kan ook een houvast zijn om sluimerende spanningen vroegtijdig te detecteren en een actieplan op te stellen voor de toekomst.

Materiaal