Omgaan met controverse en polarisatie in de klas

Maarten Van Alstein, 2018, Pelckmans Pro

Ons samenleven staat onder spanning. Discussies over politiek en samenleving raken snel verhit, tegenstellingen worden scherper gesteld. Dat laat zich ook voelen in de klas en op school. Leraren en directies worden voor fikse uitdagingen geplaatst. Hoe moet je reageren op heftige of haatdragende uitspraken? Hoe geef je les over gevoelige thema’s in het leerplan? Hoe ontmijn je polarisatie? Hoe voer je gesprekken over controversiële onderwerpen zonder dat de klas opvliegt?

Het boek Omgaan met controverse en polarisatie biedt een pedagogisch kader om in de klas en op school om te gaan met controverse en polarisatie. Het bouwt daarbij voort op inzichten uit de internationale wetenschappelijke literatuur, praktische handelingsschema’s van ervaren dialoogtrainers én concrete ervaringen uit de klaspraktijk.

Materiaal