Verticale polarisatie: wat houdt het in en hoe kun je hier als overheid op inspelen?

Redactie KIS, februari 2023

Meer protesten, meer boze burgers. De spanningen tussen overheid en burgers nemen toe. Hoe om te gaan met deze verticale polarisatie? KIS-experts Annemarie van Hinsberg en Ron van Wonderen waarschuwen voor gevaarlijke labels en pleiten voor meer empathie voor zorgen van burgers. Lees hier ook het bijbehorende artikel.

Materiaal