Polarisatie, conflict en vrede

Maarten Van Alstein, 2021, Vlaams Vredesinstituut

Het is belangrijk om voortdurend te reflecteren over hoe we tegen polarisatie aankijken en hoe we er best mee omgaan: in praktijk, beleid en onderzoek. Met deze reflectienota wil het Vlaams Vredesinstituut bijdragen aan die oefening. De nota brengt inzichten uit de literatuur rond polarisatie en conflict samen en staat stil bij hun impact op beleid en praktijk.

Materiaal