Bart Brandsma

Bart Brandsma is filosoof, trainer en consultant. Hij ontwikkelde het Denkkader Polarisatie dat professionals – beroepsneutralen – helpt om praktisch en strategisch positie te kiezen in situaties waar wij-zij denken de boventoon voert. Vanuit zijn organisatie Inside Polarisation adviseert hij onder meer gemeenten, politie, burgemeesters, universiteiten, directies, ministeries, doorheen Europa. Zijn praktijk is exclusief gericht op strategie en polarisatie.

Materiaal