Unia

Interfederale instelling voor gelijke kansen en antidiscriminatie

Unia bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen. Iedereen die zich in België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij Unia aankloppen. Unia geeft bovendien opleidingen op maat, organiseert campagnes om te informeren en sensibiliseren, en formuleert gerichte adviezen en aanbevelingen naar overheden en organisaties.

Materiaal