Other Talk on Migration

Other Talk on Migration

Met het project Other Talk willen 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen meer nuance brengen in het maatschappelijke debat rond migratie. Op de website vind je niet alleen onderzoeksresultaten terug maar ook concrete acties voor onderwijs, middenveld en media.

Materiaal