Polarisatie: inzicht in de dynamiek van wij-zij denken

Bart Brandsma, 2016, BB in media

Bart Brandsma schreef een helder basisboek voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk. Zijn methodiek beschrijft wat polarisatie inhoudt, hoe ze ontstaat en evolueert, maar vooral hoe ze op een effectieve manier kan worden voorkomen én bestreden. 

Materiaal