Webinars

Kies hier een thema om een selectie weer te geven:

Polarisatie & verbinding
Webinar: Desinformatie en lokale besturen

Desinformatie is geen nieuw fenomeen, maar de nieuwe media geven het een ongezien elan. Dat vraagt om een aangepaste aanpak. In dit webinar leggen we bloot wat de impact van desinformatie kan zijn op het lokale bestuur en gaan we op zoek naar handelingsperspectieven.

Webinar bekijken »
Polarisatie & verbinding
Webinar: Anders kijken naar impact

Elk lokaal bestuur wil werken met impact. Maar wat is impact eigenlijk? Verstaan we er wel allemaal hetzelfde onder? En waarop kan je letten als je werkt rond thema’s als desinformatie, haatspraak en polarisatie?

Webinar bekijken »
Polarisatie & verbinding
Webinar: Collectieve impact in de praktijk

Lokale besturen krijgen dagelijks te maken met polarisatie, desinformatie en haatspraak, maar hebben niet altijd de nodige capaciteit of expertise om efficiënt te reageren. Een collectieve aanpak met duurzame doelstellingen en nieuwe samenwerkingen dringt zich op.

Webinar bekijken »
Polarisatie & verbinding
Webinar: We need to talk about hate speech

Lokale besturen staan zowel offline als online in relatie met de burger. Sociale media maken het Samen met professor Catherine Van de Heyning buigen we ons over de vraag wat haatspraak is, hoe het onze (online) wereld kan beheersen en welke strategieën er zijn om er als lokaal bestuur tegen op te treden. 

Webinar bekijken »
Publieke ruimte & stadsvernieuwing
Een (om)weg naar een vrouwvriendelijke stad

Veel vrouwen voelen zich niet altijd veilig in onze steden. Maar ze ervaren ook andere hindernissen in de publieke ruimte. Wat kunnen we doen om onze steden inclusiever te maken voor vrouwen? In het webinar “Een (om)weg naar een vrouwvriendelijke stad” gaat het Hannah Arendt Instituut in gesprek met experten uit de academische wereld en het middenveld om samen te zoeken naar concrete voorstellen op weg naar een stad op maat van alle genders.

Webinar bekijken »
Polarisatie & verbinding
Hoe omgaan met online polarisatie?

Polarisatie in de samenleving speelt niet enkel offline. Ook online gaan mensen met elkaar in debat, begraven groepen zich in hun eigen gelijk en worden discussies soms vijandig. Het is dus niet ongewoon dat steden en gemeenten te maken krijgen met online polarisatie naar aanleiding van hun eigen communicatie. Als lokaal bestuur of organisatie denk je dan misschien dat het beter is om niet te reageren, maar is dat wel zo? Want je kan wel degelijk impact hebben op het gezonde en constructieve karakter van de eigen online omgeving. Maar hoe doe je dat concreet?

Webinar bekijken »
Polarisatie & verbinding
Hoe depolariserend communiceren?

Vaak zijn we erg onhandig in het omgaan met gepolariseerde thema’s. We krijgen maar geen grip op het perspectief van de ander en doen uitspraken die de groepen alleen maar verder uit elkaar drijven. We hebben het gevoel dat we machteloos staan tegenover deze maatschappelijke dynamiek en durven vaak niet in te grijpen, bang om het verkeerd te doen. Niets doen is dan wellicht de minst verkeerde manier om er mee om te gaan – maar is dat wel een goed idee?

Webinar bekijken »
Polarisatie & verbinding
Srebrenica: van wij-zij denken tot genocide

Wat gebeurt er als groepen mensen zich radicaal tegen elkaar keren? Als wij-zij-denken zo hevig gepropageerd wordt, dat alleen geweld nog een antwoord lijkt? In dit webinar spreken we met experts en ervaringsdeskundigen over de geschiedenis en de ontkenning van de genocide in Srebrenica, over polarisatie en geweld, over de actuele spanningen in de Balkan en de nood aan educatie. 

Webinar bekijken »
Migratie & integratie
De impact van de Belgische migratiegeschiedenis op het lokale beleid

De Belgische migratiegeschiedenis heeft een grote invloed op onze huidige diverse samenleving. De kennis van dat verleden is een waardevolle bron voor jouw lokaal integratiebeleid! Het Agentschap Integratie en Inburgering en het Hannah Arendt Instituut brengen drie experten samen die jouw blik op het vroegere en huidige integratiebeleid verruimen.

Webinar bekijken »
Polarisatie & verbinding
Hoe omgaan met de polarisatie door de coronamaatregelen?

De coronapandemie bracht een grote golf aan solidariteit, vandaag zien we echter ook heel wat polarisatie. Straatprotest verloopt niet altijd zonder geweld en op de sociale media gaat het er soms hevig aan toe. De vraag stelt zich dus steeds prangender hoe steden en gemeenten hier het best mee omgaan. In deze webinar zoomen we in op het fenomeen polarisatie en we bekijken welke interventies er nodig zijn. Wat voedt de polarisatie en hoe komen we tot meer verbinding?

Webinar bekijken »
Migratie & integratie
Verschil in visie – 9 perspectieven op diversiteit

Wie het gesprek over diversiteit wil voeren, moet eerst en vooral inzicht krijgen in de verschillende kaders die op dit moment gangbaar zijn in het publieke debat. Tijdens deze webinar leer je deze paradigma’s kennen en begrijp je hoe het komt dat mensen rond diversiteit zo vaak langs elkaar heen praten. Basiskennis dus voor al wie in zijn of haar (professionele) omgeving met diversiteit aan de slag wil gaan.

Webinar bekijken »
Desinformatie & feitelijkheid
Leven we allemaal in onze eigen bubbel?

Moeten we bang zijn van sociale media? Bepalen ze onze blik op de wereld? Wie is er het meest vatbaar voor complottheorieën? En wat zijn mogelijke oplossingen? Ike Picone (specialist media en journalistiek aan de VUB) legt uit waarom we ons niet blind mogen staren op algoritmes. Sociale ongelijkheid blijkt een verrassend grote invloed te hebben op de vatbaarheid voor fake news en complotten.

Webinar bekijken »
Migratie & integratie
Anders communiceren over migratie en vluchtelingen: aan de slag met frames en counterframes

We hoeven je niet te vertellen dat migratie een stevig gepolariseerd maatschappelijk thema is. Ook voor middenveldorganisaties, verenigingen en beleidsinstanties is het vaak zoeken hoe te communiceren rond dit thema. In zijn rapport ‘Anders communiceren over migratie en vluchtelingen. Aan de slag met frames en counterframes’ wil prof. dr. Baldwin Van Gorp (Instituut Mediastudies, KU Leuven) inspiratie bieden aan iedereen die die communicatie anders wil aanpakken.

Webinar bekijken »
Desinformatie & feitelijkheid
De Armeense genocide & feitelijkheid

De Armeense genocide vond plaats in het begin van de 20e eeuw. Tot nu is de geschiedenis echter voer voor discussie. Meer nog, de historische feiten over de massamoord worden nog steeds niet door iedereen erkend. De ontkenning van de genocide wordt vandaag bewust gebruikt als polarisatiemiddel. Enige tijd geleden belandden er bijvoorbeeld pamfletten vol geschiedkundige desinformatie in de brievenbussen van de Mechelaars. Wat zijn de historische feiten over de Armeense genocide? Waarom duikt de desinformatie steeds weer op?

Webinar bekijken »
Migratie & integratie
Thuistaalonderwijs sleutel of hinderpaal voor open maatschappij

Talen zoals Arabisch, Roemeens, Turks of Chinees krijgen zelden een plaats in het officiële schoolcurriculum. Wel bieden heel wat organisaties naschools thuistaalonderwijs voor kinderen met een migratieachtergrond aan. Is dat een goed idee, en gaan dergelijke inspanningen niet ten koste van de kennis van het Nederlands? We bekijken het vanuit wetenschappelijk en praktisch oogpunt.

Webinar bekijken »
Totalitarisme & democratie
Opkomstplicht: zegen of vloek voor de democratie?

De Vlaamse regering schaft de lokale opkomstplicht af. Politici zijn het niet eens of dat nu een goeie of slechte zaak is voor de democratie is. Wetenschappers ook niet. Karen Celis (VUB) en Bart Maddens (KULeuven) gaan erover in gesprek. Wat zijn de argumenten voor en tegen? Een webinar over de kern van democratie.

Webinar bekijken »