Ron van Wonderen

Verwey Jonker Instituut en Kennisplatform Inclusief Samenleven

Dr. Ron van Wonderen is senior onderzoeker bij het Verwey Jonker Instituut waar hij maatschappelijke spanningen, polarisatie en het samenleven van bevolkingsgroepen bestudeert. Daarnaast is hij themacoördinator Sociale Stabiliteit bij het Kennisplatform Inclusief Samenleven. Hij coördineert er onderzoek naar ontwikkelingen in de samenleving die sociale stabiliteit onder druk zetten. Ook adviseert hij sociaal- en veiligheidsprofessionals en gemeenten over concrete handelingsperspectieven.

Materiaal