Omgaan met koloniale verwijzingen in de publieke ruimte

Agentschap Integratie en Inburgering, 2020

De handreiking van het Agentschap Integratie en Inburgering stelt lokale besturen in staat om samen met inwoners en belanghebbenden een aanpak uit te stippelen over hoe je omgaat met koloniale verwijzingen (straatnamen, standbeelden …) in de publieke ruimte.

Materiaal