PolarProf

PolarProf

Naar een lokale aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak

Polarisatie, desinformatie en haatspraak zijn alomtegenwoordig in onze samenleving. Lokale besturen komen hier steeds vaker mee in aanraking. Wil jij graag mee de strijd aanbinden? Met PolarProf kan je leren en uitwisselen met collega’s en experten en maak je samen werk van een straf lokaal actieplan.

Wat is PolarProf?

PolarProf is een driejarig leer- en uitwisselingstraject (2021-24) voor medewerkers van lokale besturen, met als doel hen te versterken en ondersteunen in hun strijd tegen polarisatie, desinformatie en haatspraak. De Vlaamse Regering kende het Hannah Arendt Instituut hiervoor een projectsubsidie toe in het kader van hun actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie. 

We brengen wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring samen in een gratis aanbod aan (online) vormingen, webinars en uitwisselingsmomenten. In onze online leergemeenschap kan je terecht om rechtstreeks uit te wisselen met experts en collega-professionals.

Ontdek ons aanbod in 2024

Met PolarProf heb jij alles in handen om werk te maken van een lokaal actieplan rond polarisering, desinformatie en haatspraak. Benieuwd wat we voor jou in petto hebben?

Onze activiteiten

Introductie tot het Collectieve Impactmodel

Dinsdag 12 maart 2024

Dit is een sectoroverschrijdende aanpak om complexe maatschappelijke problemen zoals toxische polarisatie aan te pakken.

Hackathon

27-28 mei & 28-29 november 2024

Samen met experts en collega-professionals denken en doen, anderhalve dag lang, op locatie, even weg van alle ruis. En het beste van allemaal? Je gaat terug naar je stad of gemeente met concrete handvatten.

Plaatsbezoeken

Voorjaar 2024

Benieuwd hoe andere steden en gemeenten de strijd aangaan tegen polarisatie, haatspraak en desinformatie? We nemen je mee naar een stad of gemeente die een innovatief project op poten heeft gezet.

Meer informatie volgt.

Online aanbod

Online training PolarProf

In onze gratis online training maak je kennis met de begrippen polarisatie, desinformatie en haatspraak.

Webinars

In onze webinars stellen we uitdagingen op scherp en gaan we op zoek naar concrete oplossingen.

Tools

Consulteer ons uitgebreid overzicht van experten, organisaties, publicaties en andere handige tools.

Ontmoeting en ondersteuning

Online leergemeenschap

Deel ervaringen delen met collega's, stel vragen aan experten en blijft op de hoogte blijven van relevante publicaties en evenementen.

Individuele ondersteuning

Bots je op moeilijkheden? Wij komen ter plaatse en bekijken op basis van jouw specifieke vraag hoe we jou en jouw collega's het beste kunnen ondersteunen.

Lokale besturen staan dicht bij hun burgers. Zij zijn dus de eerste partners in de aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak. Daarbij vragen ze wel om concrete ondersteuning. Daarom lanceert het Hannah Arendt Instituut een driejarig leer- en uitwisselingstraject voor professionals van lokale besturen. Met PolarProf brengen we wetenschappelijk onderzoek en (praktijk)expertise bij elkaar.

De Vlaamse Regering kende het Hannah Arendt Instituut hiervoor een projectsubsidie toe in het kader van hun actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie.

PolarProf mikt op vijf concrete resultaten:

  • experten en expertise bundelen;
  • actoren, leemtes en noden bij lokale besturen in kaart brengen;
  • een online leertraject ontwikkelen;
  • leergemeenschappen uitbouwen en fysieke en online uitwisseling tussen lokalen besturen faciliteren;
  • lokale besturen inspireren, adviseren en ondersteunen bij de opmaak van lokale actieplannen.

PolarProf wordt ondersteund door een wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad met oog op de pluriformiteit van het project en de acties.

Iedereen die deel uitmaakt van een lokaal bestuur en professioneel bezig is met polarisatie, desinformatie of haatspraak. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers samenlevingsopbouw, welzijn, inclusie en diversiteit, preventie en veiligheid, en marketing en communicatie.

Daarnaast richt PolarProf zich op professionals of mandatarissen die indirect met deze thema’s bezig zijn, zoals burgemeesters en schepenen, beleidsverantwoordelijken, departementshoofden of medewerkers uit agentschappen die lokale besturen ondersteunen (ABB, AgII).

Tenslotte zijn er nog de externe partners die samen met lokale besturen deze uitdagingen aangaan, zoals welzijnsorganisaties, jeugdverenigingen en sportclubs.

Belangrijk is dat jij de persoon bent die het lokaal actieplan mee opmaakt of onderdelen ervan zal uitvoeren.

PolarProf is opgedeeld in drie fases:

  • In 2022 voorzien we in een academische en praktische veldverkenning en de ontwikkeling van het leerplatform en de online trainingen;
  • In 2023 starten we met de ondersteuning en begeleiding van de lokale besturen. We introduceren een online training, organiseren regionale actiedagen en thematische sessies, en lanceren een online leergemeenschap;
  • In 2024 ligt de focus op borging van kennis en uitwisseling tussen de lokale besturen.

Met de steun van

PolarProf kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid.

Foto’s ©freepik