PolarProf

PolarProf

Naar een lokale aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak

Polarisatie, desinformatie en haatspraak zijn alomtegenwoordig in onze samenleving. Lokale besturen komen hier steeds vaker mee in aanraking. Wil jij graag mee de strijd aanbinden? Met PolarProf kan je leren en uitwisselen met collega’s en experten en maak je samen werk van een straf lokaal actieplan.

Wat is PolarProf?

PolarProf is een leer- en uitwisselingstraject voor professionals van lokale besturen. Met PolarProf heb jij alles in handen om werk te maken van een lokaal actieplan rond polarisering, desinformatie en haatspraak. Benieuwd wat we voor jou in petto hebben?

Lokale besturen staan dicht bij hun burgers. Zij zijn dus de eerste partners in de aanpak van polarisatie, desinformatie en haatspraak. Daarbij vragen ze wel om concrete ondersteuning. Daarom lanceert het Hannah Arendt Instituut een driejarig leer- en uitwisselingstraject voor professionals van lokale besturen. Met PolarProf brengen we wetenschappelijk onderzoek en (praktijk)expertise bij elkaar.

De Vlaamse Regering kende het Hannah Arendt Instituut een projectsubsidie toe in het kader van hun actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie.

PolarProf mikt op vijf concrete resultaten:

 • experten en expertise bundelen;
 • actoren, leemtes en noden bij lokale besturen in kaart brengen;
 • een online leertraject ontwikkelen;
 • leergemeenschappen uitbouwen en fysieke en online uitwisseling tussen lokalen besturen faciliteren;
 • lokale besturen inspireren, adviseren en ondersteunen bij de opmaak van lokale actieplannen.

PolarProf wordt ondersteund door een wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad met oog op de pluriformiteit van het project en de acties.

Iedereen die deel uitmaakt van een lokaal bestuur en professioneel bezig is met polarisatie, desinformatie of haatspraak. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers samenlevingsopbouw, welzijn, inclusie en diversiteit, preventie en veiligheid, en marketing en communicatie Daarnaast richt PolarProf zich op professionals of mandatarissen die indirect met deze thema’s bezig zijn, zoals burgemeesters en schepenen, beleidsverantwoordelijken, departementshoofden of medewerkers uit agentschappen die lokale besturen ondersteunen (ABB, AgII). Tenslotte zijn er nog de externe partners die samen met lokale besturen deze uitdagingen aangaan, zoals welzijnsorganisaties, jeugdverenigingen en sportclubs. Belangrijk is dat jij de persoon bent die het lokaal actieplan mee opmaakt of onderdelen ervan zal uitvoeren.

PolarProf is opgedeeld in drie fases:

 • In 2022 voorzien we in een academische en praktische veldverkenning en de ontwikkeling van het leerplatform en de online trainingen;
 • In 2023 starten we met de ondersteuning en begeleiding van de lokale besturen. We introduceren het digitale leertraject, organiseren actiedagen en inspiratie- en reflectiedagen en lanceren een platform voor uitwisseling en Q&A’s;
 • In 2024 ligt de focus op borging van kennis en uitwisseling tussen de lokale besturen.

Heb je nog vragen? Contacteer Marjan Verplancke via marjan.verplancke@hannah-arendt.institute.

Ons aanbod

Online training

In een online training maak je kennis met de begrippen polarisatie, desinformatie en haatspraak.

Opgelet! We raden je sterk aan om deze online training te volgen voor je deelneemt aan een regionale actiedag. Zo kunnen we maximaal focussen op de praktijk en op ervaringsuitwisseling.
Handige tools

Je kan steeds ons uitgebreid overzicht van experten, organisaties, publicaties en andere handige tools consulteren. Laat je inspireren en kom in actie.

Regionale ontmoetingsdagen

In 2023 en 2024 neem je deel aan een reeks ontmoetingsdagen. Tijdens onze actiedagen ontmoet je collega's uit andere steden en gemeenten en denk je samen na over manieren van aanpak. Tijdens onze reflectie- en inspiratiedagen neem je een stand van zaken en haal je inspiratie uit enkele succesvolle praktijkvoorbeelden.

Leernetwerk

Je maakt deel uit van het online leernetwerk op Arendt Academy. Je kan er rechtstreeks uitwisselen met collega’s en experten. Bovendien organiseren wij afzonderlijke studiemomenten waarop experten dieper ingaan op actuele topics.

Kom naar een actiedag in je buurt

Tijdens onze regionale actiedagen ontmoet je collega’s uit andere steden en gemeenten en denk je samen na over een actieplan. Je kan nu alvast inschrijven voor de eerste actiedag dit voorjaar.

Onze experten nemen je mee aan de hand van het Collectieve Impactmodel. Waar begin je om toxische polarisatie, desinformatie en haatspraak aan te pakken? Wie moet zeker mee aan tafel zitten? Welke acties kunnen het verschil maken? En welke partners heb je daarvoor nodig?

Iedereen die werkt bij een lokaal bestuur en professioneel bezig is met polarisatie, desinformatie of haatspraak. Belangrijk is dat jij de persoon bent die het lokaal actieplan mee opmaakt of onderdelen ervan zal uitvoeren.

 • VAC Gent: 8 maart 2023
 • VAC Antwerpen: 16 maart 2023
 • VAC Leuven: 25 april 2023
 • VAC Hasselt: 16 mei 2023
 • VAC Brugge: 6 juni 2023
 • VAC Brussel: 13 juni 2023

Herbekijk onze webinars

"Politiek denken is representatief. Ik vorm een mening door een bepaalde kwestie vanuit verschillende standpunten te beschouwen, door de standpunten van degenen die afwezig zijn in mijn gedachten te brengen; dat wil zeggen, ik vertegenwoordig hen. Hoe meer standpunten van mensen ik in mijn gedachten heb terwijl ik over een bepaalde kwestie nadenk, en hoe beter ik me kan voorstellen hoe ik me zou voelen en denken als ik in hun plaats was, des te sterker zal mijn vermogen tot representatief denken zijn en des te waardevoller zullen mijn eindconclusies, mijn mening zijn."

Met de steun van

PolarProf kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid.