Privacyverklaring

Auteursrecht en recht van de producent van een database

De website Arendt Academy van het Hannah Arendt Instituut is een creatie die wordt beschermd door het auteursrecht, en vormt tevens een database waarvoor het Hannah Arendt Instituut het auteursrecht en de rechten als producent bezit. Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Elke kopie, aanpassing, wijziging, vertaling, herschikking, publieke communicatie, huur of andere exploitatie van een gedeelte of van het geheel van deze site, in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zij het elektronische, mechanische of andere, is ten strengste verboden behalve indien er voorafgaandelijk een schriftelijke toelating is verleend door het Hannah Arendt Instituut.
Een sui-generisrecht dat de producent van een database het recht geeft op het verbod om al dan niet gedeeltelijke informatie uit de bewuste database te distilleren of te hergebruiken, beschermt de inhoud van de database.
Elke inbreuk op deze rechten kan via een burgerlijk of strafrechtelijk proces worden vervolgd.

Handelsmerken en merknamen

Alle benamingen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt, waaronder het logo en de naam van het Hannah Arendt Instituut, zijn handelsmerken en/of merknamen die wettelijk worden beschermd. Het Hannah Arendt Instituut verbiedt ten strengste elk gebruik van deze of van soortgelijke tekens, behalve wanneer er een voorafgaande schriftelijke toelating is verleend.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Deze site Arendt Academy werd met de meeste zorg gecreëerd door het Hannah Arendt Instituut en wordt op dezelfde wijze behartigd. Het Hannah Arendt Instituut kan echter geen garanties geven voor de correcte aard van de informatie op deze site. De gebruiker erkent dat dergelijke informatie, vooral met betrekking tot de te koop aangeboden producten en hun tarieven, zonder voorafgaandelijke kennisgeving kan worden gewijzigd. Het Hannah Arendt Instituut wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van deze site, alsook tot het gebruik dat van die inhoud kan worden gemaakt. Het Hannah Arendt Instituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor het bestaan van andere sites waarnaar hyperlinks worden voorzien.

Privacy beleid

Het Hannah Arendt Instituut stelt alles in het werk om uw privacy te vrijwaren wanneer u onze site bezoekt. Bepaalde informatie die wordt bewaard op de webserver van het Hannah Arendt Instituut is informatie die u vrijwillig verstrekt via formulieren, en bepaalde informatie wordt automatisch vergaard. Tenzij u uw persoonlijke gegevens overmaakt op vrijwillige basis, zal het Hannah Arendt Instituut geen informatie vergaren waarmee individuele bezoekers kunnen worden geïdentificeerd.

De webserver van het Hannah Arendt Instituut vergaart automatisch informatie die niet op persoonsgebonden wijze kan worden geïdentificeerd. Tot de courante informatie die zo wordt vergaard, behoren de domeinnaam van uw internetprovider, het gebruikte IP-adres (internetprotocol) om de computer van de gebruiker met het internet te verbinden, het type en de versie van de browser van de bezoeker, het besturingssysteem en het platform, de gemiddelde tijd die wordt besteed op onze site, de bekeken pagina’s, gezochte informatie, tijdstippen waarop de site wordt geraadpleegd en andere relevante statistieken.

Het Hannah Arendt Instituut gebruikt deze gebundelde informatie om het gebruik van zijn sites te meten en om de sites te beheren en te verbeteren.

De website Arendt Academy kan ook bepaalde stukjes informatie, “cookies” genaamd, plaatsen op de computer van een bezoeker. In het algemeen is een cookie een uniek nummer, toegekend aan de bezoeker, dat geen enkele betekenis heeft buiten de site die het nummer toekent. Deze technologie vergaart geen informatie waarmee een individuele bezoeker kan worden geïdentificeerd; deze informatie wordt echter eveneens in gebundelde vorm benut. De bedoeling van deze technologie en van de informatie die ze oplevert, bestaat er opnieuw in om ons te helpen bij het verbeteren van de website van het Hannah Arendt Instituut. De meeste webbrowsers bieden de gebruiker de mogelijkheid om de cookie-eigenschap al dan niet te accepteren. U dient zich er evenwel van bewust te zijn dat cookies noodzakelijk kunnen zijn om u bepaalde eigenschappen te verschaffen (vb. aangepaste informatievoorziening) die beschikbaar zijn op de sites van het Hannah Arendt Instituut. Meer informatie over cookies is terug te vinden op http://www.microsoft.com/info/cookies.htm.

Indien u gepersonaliseerde diensten wenst te verkrijgen, zult u worden verzocht om persoonlijke informatie te verstrekken (vb. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Een weigering van uwentwege om dergelijke informatie over te maken, zal geen wezenlijke gevolgen hebben, behalve dat u misschien niet de functiemogelijkheden zult bekomen of de informatie zult ontvangen die u hebt gevraagd.

Door uw persoonlijke gegevens aan ons over te maken, zult u worden behandeld alsof u ons de toelating hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoals vooropgesteld in deze beleidslijnen; het kan gebeuren dat we uw persoonlijke gegevens moeten doorgeven aan onze filialen en/of aan derden, en dit uitsluitend in het raam van de realisatie van deze verwerking.

Het Hannah Arendt Instituut zal persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die aan u werden gemeld wanneer u de informatie overmaakte. Het Hannah Arendt Instituut zal dergelijke informatie die persoonsgebonden kan worden geïdentificeerd, niet onthullen, verkopen, verhuren aan of uitwisselen met andere organisaties of entiteiten tenzij de gebruiker vooraf op de hoogte wordt gebracht en hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat of zoals op een andere wijze wettelijk is vereist.

Het Hannah Arendt Instituut behoudt zich het recht voor om deze beleidslijnen op elk moment aan te passen. Het privacybeleid creëert geen enkel contractueel of ander wettelijk recht ten voordele van één van de partijen.

Deze site kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring strekt zich niet uit tot deze sites, en het Hannah Arendt Instituut zal niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken of de inhoud van die andere sites.

Indien u bedenkingen of vragen hebt, gelieve dan uw lokale contactpersoon van het Hannah Arendt Instituut te raadplegen of een e-mail te sturen naar info@hannah-arendt.institute.