NUSE (VUB-SMIT)

News Innovation: Users & Strategies (Vrije Universiteit Brussel)

Het onderzoeksproject News Innovation: Users & Strategies (NUSE) wil het begrip vergroten van de veranderende rol die hedendaagse media speelt in onze democratische samenlevingen. Het zoomt daarbij in op de link tussen media en democratie, burgerschap en publieke connectie.

Materiaal