Jessika Soors

Jessika Soors was van 2012 tot 2019 deradicaliseringsambtenaar bij Stad Vilvoorde. Daarnaast leidde ze van 2016 tot 2019 de werkgroep voor lokale overheden van het Radicalisation Awareness Network. In 2019 werd Jessika Soors verkozen als lid van de Kamer van volkstegenwoordigers, waar ze zich bezighield met racismebestrijding en deradicalisering. Eind 2020 ging ze aan de slag als politiek directeur op het federaal kabinet voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. Sinds 2022 werkt ze bij de Vlaamse Overheid voor de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Materiaal