Instituut voor Mediastudies

Onderzoek naar de productie, effecten en het beleid van zowel media als communicatie (KU Leuven)

Het Instituut voor Mediastudies (IMS) verricht innovatief en kritisch wetenschappelijk onderzoek rond media en communicatie. Het focust daarbij op vier domeinen: (1) journalistiek en nieuws, (2) strategische communicatie, (3) mens-computer interactie en (4) mediacultuur. Zo onderzoekt het IMS bijvoorbeeld het gebruik en de perceptie van media en het bredere beleid waarin media zijn ingebed. Daarnaast vertaalt het IMS wetenschappelijke inzichten naar de concrete praktijk. Het IMS neemt actief deel aan het debat en levert inspanningen om (inter)nationaal beleid mee vorm te geven. Specifiek richt het zich op beleid rond kinderen, kansarme groepen en ethische minderheden.

Materiaal