Democratische Dialoog

Erasmus Hogeschool Brussel

De diversiteit in de samenleving wordt weerspiegelt in het onderwijs. Leerlingen komen met uiteenlopende sociaal-culturele achtergronden samen in de klas. Dat botst soms. Voor leerkrachten is het niet altijd eenvoudig om constructief te reageren op racistische opmerkingen of een gesprek te begeleiden over gevoelige onderwerpen zoals bijvoorbeeld homoseksualiteit.

De Kijkwijzer Democratische Dialoog ondersteunt scholen en organisaties in het omgaan met spanningen en polarisatie door concrete dialoogtips aan te reiken.

Materiaal