Verbindend contact maken in buurten

De Wij(k)verbinder

Sociaal contact helpt om verschillen tussen mensen te overbruggen en draagt bij aan respectvol samenleven. Mits het contact op een effectieve manier is georganiseerd. De Wij(k)verbinder is een tool voor beleidsmakers, professionals en burgers die activiteiten willen (laten) organiseren die bijdragen aan respectvol samenleven.

Materiaal