Agentschap Integratie en Inburgering

Vlaams overheidsagentschap voor integratie en inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering zet zich in voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Het agentschap staat in voor het uitvoeren van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid. Het biedt een kwaliteitsvol aanbod op maat van burgers, diensten en lokale besturen. Denk maar aan juridisch advies voor lokale besturen of begeleiding van nieuwkomers naar lessen Nederlands.

Materiaal