Boze burgers

Kennisplatform Inclusief Samenleven, 2017

De discussie rondom zwarte piet of de komst van een asielcentrum. Er zijn heel wat onderwerpen waarbij voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook gemeenten signaleerden toenemende wij-zijgevoelens. Zeker wanneer het gaat over de multiculturele samenleving.

Het Kennisplatform Inclusief Samenleven inventariseerde bij in totaal tien gemeenten hoe zij tot nu toe omgaan met dit vraagstuk en welke kennis en middelen zij nodig hebben. Daarnaast wordt in dit rapport inzichtelijk gemaakt hoe gemeenten deze burgers beter in beeld kunnen krijgen en welke interventies escalatie kunnen voorkomen.

Materiaal