HUMMUS

Belgisch vormingsinstituut voor deep democracy

HUMMUS is het vormingsinstituut voor deep democracy in België. Al meer dan 20 jaar verzorgt het instituut trainingen, procesbegeleiding en coaching voor medewerkers uit diverse sectoren zoals onderwijs, overheid, welzijn, cultuur en non-profit. Ze werken rond thema’s als interculturele competentie, nieuw leiderschap, conflicthantering en (ecologische) transitie.

Materiaal