Maarten Van Alstein

Senior onderzoeker bij Vlaams Vredesinstituut

Dr. Maarten Van Alstein is senior onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijke instelling voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Hij verricht onderzoek naar conflicttransformatie, lesgeven over controversiële onderwerpen en vredes- en herinneringseducatie.

Materiaal