Orbit vzw

Socio-culturele organisatie rond diversiteit, racisme en migratie

ORBIT vzw maakt beweging rond diversiteit, racisme en migratie. Samen met mensen, organisaties en overheden zetten ze zich in voor gelijke behandeling, minder discriminatie, een rechtvaardig migratiebeleid en menswaardig wonen van nieuwkomers.

Materiaal