Theorieën en aanpakken van polarisatie

Kennisplatform Inclusief Samenleven, 2020

De aandacht voor polarisatie is groot. Gemeenten, politie, sociaal professionals: velen zoeken naar houvast om ongewenste polarisatie vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Wat doe je als groepen in de samenleving tegenover elkaar komen te staan? En hoe zorg je voor verbinding tussen verschillende groepen burgers? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven geeft een uitgebreid overzicht van theorieën en aanpakken.

Materiaal