Extreem in de klas

Mark Leegsma, 2017, ISVW Uitgevers

In menige schoolklas zijn de afgelopen jaren twee werelden ontstaan. Allochtone en autochtone leerlingen mijden elkaar, contacten beperken zich tot de eigen groep. Intussen oordelen de groepen steeds harder over elkaar. Het gevolg: botsingen in de klas die de leraar in goede banen moet zien te leiden. Dat blijkt lang niet eenvoudig. Want wat doe je als een scholier tijdens de wiskundeles een foute opmerking maakt over joden of Marokkanen? Wat zeg je als een leerling roept dat alle buitenlanders het land uit moeten en daarbij een venijnige blik werpt op een klasgenoot met een kleurtje? Hoe reageer je als iemand de Holocaust ontkent?

Dit boek geeft onderwijsprofessionals handvatten om met dergelijke extreme uitingen om te gaan. Een dertigtal experts uit verschillende kennisinstituten en lerarenopleidingen van hogescholen en universiteiten werden geïnterviewd. Zij vertellen hoe je radicalisering tijdig kunt signaleren en hoe je bekwaam kunt handelen om de klas, en uiteindelijk de samenleving, bij elkaar te houden.

Materiaal