Textgain

Textgain leidt verschillende projecten rondom online haatspraak, desinformatie en polarisatie. Ze werken samen met klanten uit de publieke en private …

Tomas Baum

Tomas Baum is algemeen directeur van Kazerne Dossin en geeft training in het omgaan met polarisatie.

Annelies Pauwels

Annelies Pauwels doet onderzoek naar radicalisering en terrorisme bij het Vlaams Vredesinstituut.

Jessika Soors

Jessika Soors is beleidsmedewerker bij de Vlaamse Overheid voor de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.

Maarten De Waele

Dr. Maarten De Waele is projectmedewerker radicalisering bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Messaouda Zaouali

Messaouda Zaouali is experte integratie in de regio Oost-Vlaanderen bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

De Wakkere Burger

De Wakkere Burger ondersteunt actieve burgers en versterkt de dialoog met het bestuur.

Wim van Roy

Wim Van Roy is coördinator van De Wakkere Burger, een onafhankelijke sociaal-culturele organisatie die zich inzet voor de versterking van burgerparti…