Christophe Busch

Dr. Christophe Busch is criminoloog en directeur van het Hannah Arendt instituut. Hij is een expert in de aanpak van radicalisering en polarisering in…

Sterk Burgerschap

Dit boek van Eric Lancksweerdt geeft inzichten in het belang burgerschapskwaliteiten als voedingsbodem voor een bloeiende democratie.

HUMMUS

Hummus is een organisatie gespecialiseerd in de methode deep democracy. Ze bieden trainingen, procesbegeleiding en coaching om te werken aan intercult…

Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering zet zich in voor een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt. Het staat in voor het uitvoeren van h…

Inside polarisation

Inside Polarisation biedt training en advies rond polarisatie. Professionals leren effectieve posities kiezen, hun (on)mogelijkheden onderkennen en de…

Wij-zij netwerk

Wij-Zij is een netwerk van partnerorganisaties uit verschillende sectoren die samenwerken om een duurzaam antwoord te bieden op polarisatie.

Kennisplatform Inclusief Samenleven

KIS wil bijdragen aan een pluriforme en stabiele samenleving. Het doet onderzoek, biedt advies en geeft praktische tips voor vraagstukken rond integr…