Maatschappelijke spanningen in onze steden en gemeenten

Hoeveel lokale besturen zeggen zelf te worstelen met fenomenen als radicalisering en polarisatie? Over wat soort thema’s gaat het dan vooral? Zijn er nieuwe tendensen? Waar kunnen we goede praktijken vinden? En hoeveel besturen geven aan dat er weliswaar problemen zijn maar dat ze concrete tools missen? In dit webinar proberen we zicht te krijgen op dit soort vragen. We vertrekken vanuit wat de praktijk zelf aangeeft en gaan dan kijken wat het onderzoek ons kan vertellen. Het webinar kadert in Polarprof, het project waarin het Hannah Arendt Instituut straks met lokale besturen aan de slag gaat om acties op te zetten rond maatschappelijke spanningen.

Sprekers:

  • Maarten De Waele, coördinator preventie gewelddadige radicalisering en toxische polarisatie bij VVSG licht toe welke tendensen hij ziet in de antwoorden van 133 steden en gemeenten op de ledenbevraging van 2022.
  • Wim Hardyns, professor criminologie aan de UGent, licht toe wat de evaluatie van het vorige Vlaamse actieplan inzake polarisering en radicalisering ons kan leren.
  • Moderatie door Marjan Verplancke, coördinator publiekswerking en vorming bij het Hannah Arendt Instituut.