Hoofdstuk 5, Paragraaf 3
In uitvoering

En vandaag?

Hoofdstuk vooruitgang
0% voltooid

De voorbeelden die in het artikel worden vernoemd zijn:

  • ‘Pure’ slavernij van een mens die aan een meester is verkocht en geen rechten heeft.
  • Schuldslavernij en gedwongen tewerkstelling.
  • Dwangarbeid (bijvoorbeeld in gevangenissen, werkkampen en krijgsgevangenschap).
  • Gedwongen werk en uitbuiting in de prostitutie.
  • Werk onder dwang en in onmenselijke omstandigheden tegen geen of ongeregelde betaling, bijvoorbeeld kinderarbeid in Chinese fabrieken.
  • Gedwongen werk en opsluiting voor huishoudelijke werksters.
  • Gedwongen huwelijken (ook kindhuwelijken).