Hoofdstuk 3, Paragraaf 3
In uitvoering

Reflectie: En vandaag?

Hoofdstuk vooruitgang
0% voltooid

En vandaag?

Standbeelden en gebouwen zijn duidelijke overblijfselen van de kolonisatie. Maar er zijn ook subtielere sporen. Sibo Kanobana vertelt bijvoorbeeld over stereotype voorstellingen van zwarte mensen in stripverhalen, boeken en theater.

Zoek een voorbeeld van een element uit onze maatschappij of cultuur dat beïnvloed is door koloniaal denken. Vind je dat dit element moet veranderd worden, of mag het blijven bestaan? Waarom?

Mogelijke voorbeelden: standbeelden van Leopold II, stripverhalen zoals Suske en Wiske en de apenkermis of Jommeke en de Njam-njambloem, attractie Monsieur Cannibale in Efteling … Maar het bekendste voorbeeld is de discussie over de traditie van ‘zwarte piet’.

Extra literatuur

Er waren ook schrijvers die kritiek gaven op de kolonisatie.

Mark Twain (1835-1910) is een Amerikaanse schrijver. Zijn bekendste werken zijn The Adventures of Tom Sawyer en Adventures of Huckleberry Finn. Hij begon zijn carrière als imperialist, maar tijdens de oorlog tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Filipijnen kiest hij resoluut de andere kant en komt hij op tegen de annexatie van de Filipijnen. Hij schrijft kritisch over de kolonisatie en is ook kritisch over Leopold II.

Cyriel Buysse (1859-1932) is een Vlaamse schrijver. Zijn bekendste werk is Het gezin van Paemel. Hij schrijft onder andere over kapitalistische uitbuiting, seksueel misbruik van de vrouw en andere sociale mistoestanden. Met De zwarte kost gaf hij al aan het einde van de 19de eeuw kritiek op de kolonisatie van Congo.

Meer informatie over romans over Congo en Congolese tegenstemmen.