Hoofdstuk 6, Paragraaf 1
In uitvoering

Video met Mathieu Zana Etambala

Hoofdstuk vooruitgang
0% voltooid

Beantwoord onderstaande vragen:

Het hele systeem van machtsuitoefening in Congo was door het paleis bedacht, Leopold II was dus op de hoogte van de gruwelpraktijken. Een systeem komt echter nooit van slechts 1 persoon: een heel politiek apparaat, media, … hebben bijgedragen aan de (instandhouding van) onderdrukking in Congo.

Protesten werden de kop ingedrukt, vaak op een bloedige manier. Verzet, staking of protest was niet toegestaan. Als mensen op straat probeerden komen voor hun rechten, dan werd het leger ingezet. Veel mensen werden vermoord omdat ze protesteerden.

Er was geen godsdienstvrijheid in Congo. Mensen mochten hun eigen religie niet zelf kiezen of beleven hoe zij wilden. Ze moesten de godsdienst van de kolonisator volgen.

Hij was een protestantse gelovige die zijn eigen kerk wilde oprichten. Maar er was geen godsdienstvrijheid en volgens de kolonialen verstoorde hij ‘de orde’. Daarom werd hij ter dood veroordeeld. Zijn straf werd omgezet tot levenslang en hij stierf in gevangenschap. Vandaag bestaat zijn geloofsgemeenschap nog steeds en zijn de Kimbangisten een van de grootste kerken in Congo.

Vakbonden ontstonden pas na de Tweede Wereldoorlog. Pas vanaf de jaren 60 hadden ze het recht om op straat te komen en te staken. Voordien was er dus geen groep die de belangen van de arbeiders verdedigde. Indien er dan toch arbeidersprotest was, dan werd dat hardhandig onderdrukt.