Affectieve polarisatie op een structurele manier aanpakken

Lokale besturen staan zowel offline als online in relatie met de burger. Sociale media maken het laagdrempeliger om te participeren en mee in de arena te treden van feiten, frames en ficties die onze samenleving vorm geven. Naast de vele voordelen qua participatie loopt het online soms ook verkeerd, leidt het tot affectieve of toxische polarisatie, verzuurt het de relaties of komt het tot regelrechte conflicten. In deze webinar gaan we dieper in op de types van gebruikers van die sociale media, de mechanismen die affectieve polarisatie kunnen voeden en welke praktische communicatiestrategie├źn je daar tegenover kan plaatsen.