De Checkers

De Checkers wil het publieke debat voeden met feiten en nieuwsgeletterdheid stimuleren.

De Wakkere Burger

De Wakkere Burger ondersteunt actieve burgers en versterkt de dialoog met het bestuur.

HUMMUS

Hummus is een organisatie gespecialiseerd in de methode deep democracy. Ze bieden trainingen, procesbegeleiding en coaching om te werken aan intercult…

BENEDMO

BENEDMO wil de verspreiding van online desinformatie in Vlaanderen en Nederland voorkomen en tegengaan. Het monitort desinformatie, investeert in medi…

M²P

M²P doet onderzoek naar politieke communicatie, sociale bewegingen en politieke participatie, publieke opinies en verkiezingen.

MICT

MICT wil mensen in staat stellen om de uitdagingen van een digitaliserende samenleving aan te gaan. Dit doen ze door inzicht te verwerven in menselijk…

NUSE (VUB-SMIT)

Het onderzoeksproject NUSE wil het begrip vergroten van de veranderende rol die hedendaagse media speelt in onze democratische samenlevingen.

NETHATE

NETHATE doet onderzoek naar de aard en verspreiding van offline en online haat. Het wil nieuwe strategieën ontwikkelen om de impact op slachtoffers e…

Unia

Unia bestrijdt discriminatie en bevordert gelijke kansen. Iedereen die zich in België gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan bij …

Orbit vzw

ORBIT vzw maakt beweging rond diversiteit, racisme en migratie. Het zet zich onder meer in voor gelijke behandeling, minder discriminatie, een rechtva…