Annelore Deprez

Prof. Dr. Annelore Deprez is senior onderzoeker rond het topic sociale media, nieuws en jongeren, met focus op desinformatie. Daarbij is ze directeur …

Eugène Loos

Dr. Eugène Loos richt zich op de toegankelijkheid van betrouwbare digitale informatie voor alle burgers. Daarbij leidt hij (inter)nationale onderzoek…

Michel Walrave

Prof. Dr. Michel Walrave is gewoon hoogleraar Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust op het online vrijgeven v…

Sanne Hermans

Sanne Hermans leidt de Nieuws in de Klas-campagne in Vlaanderen, een samenwerking met publieke en private media om nieuwsmedia en onderwijs te brengen…

Michaël Opgenhaffen

Michaël Opgenhaffen is hoofddocent digitaal nieuws en journalistiek aan het Instituut voor Mediastudies aan de KU Leuven.

Tomas Baum

Tomas Baum is algemeen directeur van Kazerne Dossin en geeft training in het omgaan met polarisatie.

Maarten Schenk

Maarten Schenk is informaticus en mede-oprichter van Leadstories.com, een innovatieve website voor fact checking op het snijvlak van big data en journ…

Joline Verloove

Joline Verloove is senior projectleider bij Movisie en programmaleider bij het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Ze legt zich onder meer toe o…

Annelies Pauwels

Annelies Pauwels doet onderzoek naar radicalisering en terrorisme bij het Vlaams Vredesinstituut.

Jessika Soors

Jessika Soors is beleidsmedewerker bij de Vlaamse Overheid voor de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen.