PolarProf

Een online training voor lokale besturen rond  polarisatie, desinformatie en haatspraak

Wat verstaan we precies onder polarisatie? Hoe definiëren we haatspraak? Wat is het verschil tussen desinformatie en misinformatie?

In deze online training laten we onderzoekers en professionals aan het woord om die vragen te beantwoorden. Zo komen we tot een gedeeld begrippenkader rond polarisatie, desinformatie en haatspraak. Dat kader zal de basis vormen om op verder te bouwen tijdens de regionale inspiratie- en ontmoetingsdagen die van start gaan in maart 2023.

De training bestaat uit vier thematische modules. Je trekt best zo’n drie uur uit om de hele training te doorlopen. Veel succes!

Deze online training kadert in het project PolarProf van het Hannah Arendt Instituut. Met steun van de Vlaamse Overheid ondersteunt PolarProf jou als lokaal bestuur in het omgaan met polarisatie, desinformatie en haatspraak. We doen dat vanuit het meest recente onderzoek en vanuit praktijkexpertise. Dit zijn onze inhoudelijke partners:

Niet ingeschreven
Gratis (met registreren en inloggen)

Training Inclusief

  • 6 Hoofdstukken
  • 20 Paragrafen
  • 4 Oefeningen
  • Training Certificate