Trainingen

  • 5 Hoofdstukken

    Verschil in visie: 9 perspectieven op samenleven in diversiteit

    Niet iedereen kijkt op dezelfde manier naar diversiteit. In hun onderzoek CSI Flanders, een onderzoek over de vernieuwingen in het middenveld, onderscheiden Stijn Oosterlynck, Fatima Laoukili en hun collega’s negen verschillende visies op etnisch-culturele diversiteit. Uiteraard is diversiteit breder, maar net als het onderzoek heeft deze digitale vorming een etnisch-culturele focus.