Online straathoekwerk

Hack-On-line | Werf 2

Online straathoekwerk

Toxische polarisatie, desinformatie en haatspraak kunnen ertoe leiden dat mensen vervreemden van de maatschappij. Hoe kan je (preventief) reageren als je online signalen van vervreemding opvangt? We verkennen de mogelijkheden en geven een aanzet tot een kader voor ‘online straathoekwerk’.

Online signalen van sociale vervreemding

Maatschappelijke vervreemding is wat er gebeurd wanneer iemand het vertrouwen in de samenleving verliest. Dit kan er toe leiden dat de aansluiting bij vertegenwoordigers van formele en informele sociale instituties ook onder druk komt te staan. Het online verspreiden van toxische polariserende content, haatspraak en desinformatie kunnen kenmerken van vervreemding zijn. En omgekeerd kan deze content maatschappelijke vervreemding aanjagen.

Daarom is het essentieel dat praktijkwerkers zich vertrouwd maken met de digitale leefwereld van jongeren en leren hoe ze op een professionele manier online kunnen ingrijpen op signalen van sociale vervreemding.

Naar een verkennend kader voor online straathoekwerk

Hoe kan je als professional reageren op online signalen van sociale vervreemding? In welke mate kan je aan online outreach doen? Mag je bijvoorbeeld contact opnemen met iemand op basis van online activiteiten. Kortom, wat kan en mag je als lokaal bestuur online doen en binnen welk kader? De digitale wereld is nieuw en roept nog veel praktische, juridische en deontologische vragen op.

Tijdens deze hackathon maken we samen werk van een verkennend kader voor ‘online straathoekwerk’ voor lokale besturen. We starten daarbij niet vanuit een wit blad. Stad Mechelen heeft, in het kader van hun DOPREV (Duurzaam Online Preventie) project, reeds enkele denkpistes uitgewerkt. Samen met academici, praktijkexperten uit diverse domeinen nemen we deze onder de loep en zetten we de eerste stappen in het nog ‘onontgonnen’ terrein van online straathoekwerk.

Deze werf is gericht op (beleids)medewerkers van lokale besturen die zich in deze materie willen verdiepen. Het uitwerken van het verkennend kader is meer specifiek gericht op jeugd- en preventiewerkers, hulpverleners en andere sociale professionals actief bij het lokale bestuur.

Lees verder voor het concrete programma. Schuiven alvast mee aan tafel vanuit hun expertise: prof. Stijn Sieckelinck, Maarten Dewaele (VVSG), SAM vzw, Mediawijs, etc.

What's in it for me?

 • Het is een unieke kans om jezelf uit te dagen en te groeien als professional. Of je nu bezig bent met diversiteit, samenleven, veiligheid of communicatie, een hackathon brengt mensen met diverse expertises en ervaringen samen. Leer van experts en collega-professionals en breid je kennis uit.
 • Een hackathon draait niet alleen om kennisdeling en uitwisseling, maar belooft concrete resultaten: je hebt een duidelijk beeld van het probleem, haalbare oplossingen en concrete handvatten om onmiddellijk mee aan de slag te gaan.
 • En bovenal: samen met collega’s denken en doen in een informele en stimulerende setting is gewoon plezant, toch?

Praktische informatie

Onze hackathon, dat is denken en doen, twee dagen lang, op locatie, even weg van alle ruis. Hieronder vind je alle praktische informatie.

 • Wanneer? Maandag 27 en dinsdag 28 mei 2024. Deelnemers worden verwacht aanwezig te zijn voor het volledige programma op beide dagen.
 • Waar? De hackathon vindt plaats in het Hannah Arendt Instituut (Zoutwerf 5, 2800 Mechelen). Overnachting in Mechelen is inbegrepen in inschrijving (tenzij je aangeeft geen gebruik te willen maken van dit aanbod). 
 • Prijs? Deelname aan onze hackathon, maaltijden en overnachting in Mechelen zijn helemaal gratis.
 • Wie? (Beleids)medewerkers van lokale besturen die zich in de materie willen verdiepen en mee willen werken aan een verkennend kader. Meer specifiek medewerkers actief binnen preventie-, jeugd-, welzijns- en sociale hulpverleningsdiensten.

Dag 1

 • 9.30 u: Ontvangst met koffie of thee
 • 10 u: Gemeenschappelijk startmoment met inspirerende keynote.
 • 11 u: Kennismaking, introductie tot programma en voorstelling DOPREV-project van Stad Mechelen
 • 12 u: Lunch
 • 13 u: Werksessie 1
 • 14.30 u: Pauze
 • 15 u: Werksessie 2
 • 16.30 u: Pauze
 • 17 u: Werksessie 3
 • 18 u: Plenaire terugkoppeling
 • 19.30 u: Diner

Dag 2

 • 9 u: Ontvangst met koffie of thee
 • 9.30 u: Werksessie 4
 • 11 u: Pauze
 • 11.30 u: Werksessie 5
 • 13 u: Lunch
 • 14 u: Werksessie 6 
 • 15.30 u: Plenaire terugkoppeling en inspirerende afsluiter 
 • 16.15 u: Einde

Contacteer ons

Landry Mawungu

Valorisatie

Zit je met vragen of bezorgdheden? Ontvang je graag meer informatie? Neem gerust contact op. Wij helpen je graag verder.

Stuur mail