Polarisering: omgaan met wij-zij denken in de klas

Deze digitale training biedt leerkrachten en onderwijsactoren kennis en vaardigheden voor het omgaan met wij-zij denken in de klas. 

Kritisch leren omgaan met polariserend gedrag

In elke klas komt een leraar wel eens in aanraking met polariserend gedrag of polariserende opmerkingen. Dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Zolang leerlingen of groepen elkaar niet persoonlijk aanvallen en er ruimte is voor verschillende meningen, hoeft polarisering niet toxisch te zijn en kunnen we met elkaar in dialoog blijven gaan. Maar wanneer discussies uit de hand lopen, is op tijd ingrijpen als leerkacht de boodschap.

Deze training biedt je handvaten aan om preventief aan de slag te gaan om toxische polarisatie te vermijden. Hoe kan je je leerlingen van mening leren verschillen zonder dat ze in de val van wij-zij-denken trappen? Hoe tackel je in de klas thema’s waarvan je weet dat ze wel eens heftige discussies kunnen losweken en voor controverse kunnen zorgen? Hoe ga je om met extreme uitspraken en conflict? En wat als het echt escaleert? Experts, jongeren en leraren gaan dieper in op deze vragen. Je vindt tips en tricks terug met onderbouwde informatie.

Deze digitale training kadert in het project NO CAP en is er dankzij de gebundelde krachten van Onderwijs Vlaanderen, Klasse, Mediawijs, Cirra en het Centrum voor Politicologie van de KULeuven en kwam tot stand met steun van het Internal Security Fund-Police van de Europese Commissie.

Training inhoud

Uitklappen

MODULE 1: Waarom je ook preventief aan de slag moet gaan met gevoelige onderwerpen

MODULE 2: Haal sluimerend conflict boven water
Module 3: Omgaan met extreme uitspraken en conflicten
Module 4: Radicalisering - wat als het blijft escaleren
Hoofdstuk inhoud
0% voltooid 0/2 stappen
Niet ingeschreven
Gratis (met registreren en inloggen)

Training Inclusief

  • 14 Hoofdstukken
  • 25 Paragrafen
  • 10 Oefeningen
  • Training Certificate