Hoofdstuk 1 van 0
In uitvoering

6. Op zoek naar een organisatie die werkt rond diversiteit?

 Wil je in jouw organisatie rond diversiteit aan de slag?

Wil je weten hoe je in jouw organisatie rond diversiteit kan werken, dan kunnen we je doorverwijzen naar organisaties die je daar graag bij helpen. De non-profit organisaties die we voor jou hebben opgelijst bieden drie dingen aan: kennis, trajectbegeleiding of vorming. 

Lokale Besturen

De volgende organisaties werken voor en met lokale besturen rond diversiteit

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt. Het AgII ondersteunt lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk, bijvoorbeeld met cijferanalyse, info over taalbeleid, hulp bij werken aan toegankelijkheid en tips rond omgaan met diversiteit. Daarnaast organiseert het AgII de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent). Ook als je Nederlands wil leren, kan je bij het AgII terecht voor ondersteuning. Organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij het AgII aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

Deze organisatie biedt kennisvorming en  trajectbegeleiding.

Website: https://www.integratie-inburgering.be/
Contact: https://www.integratie-inburgering.be/nl/contact

Atlas Antwerpen voert namens Stad Antwerpen het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Atlas biedt ondersteuning aan organisaties bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit en bij het voeren van een taalbeleid voor anderstaligen. Atlas organiseert ook tentoonstellingen en activiteiten over diversiteit en ontwikkelt interessante projecten zoals Demoklap of Hands-on Inclusion.

Deze organisatie biedt kennisvorming en trajectbegeleiding.

Website: https://www.atlas-antwerpen.be/
Contact: atlas@antwerpen.be

Woon of werk je in Gent? Dan kan je met alle vragen over inburgering, Nederlands leren of vrije tijd bij IN-Gent terecht. Ook diensten en organisaties kunnen op In-Gent rekenen in het omgaan met etnisch-culturele diversiteit, het voeren van een taalbeleid en het voorzien van tolken en vertalingen.
 
Deze organisatie biedt kennisvorming en trajectbegeleiding.
 

KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Zowel de onderwijssector, werkgevers en lokale overheden, als ook NGO’s, vzw’s en non-profitorganisaties kunnen bij hen terecht voor een uitgebreid aanbod aan vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond gender- en seksuele diversiteit. Ze hebben ook een online leeromgeving en verschillende tools om organisaties op weg te helpen.

Deze organisatie biedt trajectbegeleiding en vorming

Website: https://kliqvzw.be
Contact: https://kliqvzw.be/contact 

Motief is een vormingsinstelling gespecialiseerd in het thema levensbeschouwing in de samenleving. Een van hun centrale vragen is “Hoe gaan we om met verschil in onze superdiverse omgeving?”. Met een breed vormingsaanbod – bestaande uit vormingen, advies, publicaties en een bibliotheek – spreekt Motief volwassen aan om te reflecteren over deze vraag.

Deze organisatie biedt kennis en vorming.

Website: https://www.motief.org
Contact: info@motief.org

ORBIT vzw is een erkende sociaal culturele organisatie die in  1996 werd opgericht. ORBIT is bondgenoot van burgers, organisaties en overheden in een wereld van superdiversiteit & migratie. ORBIT vzw gaat in op vormingsvragen en procesbegeleiding op maat rond interlevensbeschouwelijke ontmoeting, inclusief en intercultureel organisatiebeleid en effectief omgaan met racisme. In het kader van een menswaardig migratie- en asielbeleid ondersteunt ORBIT burgerinitiatieven in hun zoektocht naar woningen voor vluchtelingen en nieuwkomers én in de opvang en toekomstoriëntatie van mensen zonder wettig verblijf. Omdat ORBIT #iedereenaanboord wil, zet de organisatie in op initiatieven en acties voor meer inzicht en vertrouwen in een superdiverse migratiesamenleving en meer politieke participatie.

Deze organisatie biedt vorming en trajectbegeleiding.

Website: https://www.orbitvzw.be 
Contact: https://www.orbitvzw.be/over-orbit/contact/ 

Studio Globo is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in wereldburgerschapseducatie in het Nederlandstalig onderwijs. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu, en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de belangrijkste pijlers. Studio Globo heeft een gevarieerd en ervaringsgericht vormingsaanbod voor kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. De leerkrachten zijn hierbij belangrijke partners, en Studio Globo biedt dan ook vormingen aan voor zowel leerkrachten lager en secundair onderwijs, als studenten in de lerarenopleiding.

Deze organisatie biedt vorming en trajectbegeleiding.

Website: https://www.studioglobo.be
Contact: https://www.studioglobo.be/contact

School zonder Racisme is een vzw die in 1988 werd opgericht. Ze begeleidt schoolteams, leerkrachten en leerlingen in Vlaanderen via trajecten en workshops. School zonder Racisme organiseert activiteiten voor leerlingen, vormingen voor leerkrachten en doen aan schoolbrede ondersteuning, zoals in hun training rond interculturele schoolcultuur. 

Deze organisatie biedt vorming en trajectbegeleiding.

Website: https://www.schoolzonderracisme.be/
Contact: https://www.schoolzonderracisme.be/contact

Het Steunpunt Diversiteit & Leren is verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met betrekking tot het thema ‘Omgaan met diversiteit’.

SDL biedt het onderwijs, maar ook andere sectoren ondersteuning om de talenten van iedereen, ongeacht hun identiteit en achtergrond, maximaal te helpen ontplooien en op die manier gelijke leerkansen te scheppen. Het SDL biedt die ondersteuning aan in de vorm van visieontwikkeling, onderzoek, materiaalontwikkeling en vorming, coaching en consultancy. Eén van de projecten is Brede School. 

Deze organisatie biedt trajectbegeleiding, kennis en vorming.

Website: https://diversiteitenleren.be
Contact: https://diversiteitenleren.be/contact 

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die over heel België actief is om discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. Bij Unia kan je terecht voor de individuele ondersteuning en begeleiding van je organisatie. Unia zet in op sensibilisatie en preventive, doet aanbevelingen en sluit samenwerkingsovereenkomsten met organisaties en verenigingen. Unia heeft daarbovenop een online e-learning platform e-Div. Dit platform bevat o.a. een e-learning rond de anti-discriminatiewetgeving en een uitgebreide gids voor het bouwen aan een coherent inclusiebeleid.

Deze organisatie biedt vorming, kennisgeving en trajectbegeleiding.

Website: https://www.unia.be/nl
E-div: https://www.ediv.be/?lang=nl
Contact: https://www.unia.be/nl/contact-opnemen-met-unia

Middenveldorganisaties

De volgende organisaties werken voor en met middenveldorganisaties rond diversiteit.

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt. Het AgII ondersteunt lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk, bijvoorbeeld met cijferanalyse, info over taalbeleid, hulp bij werken aan toegankelijkheid en tips rond omgaan met diversiteit. Daarnaast organiseert het AgII de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent). Ook als je Nederlands wil leren, kan je bij het AgII terecht voor ondersteuning. Organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij het AgII aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

Deze organisatie biedt kennisvorming en  trajectbegeleiding.

Website: https://www.integratie-inburgering.be/
Contact: https://www.integratie-inburgering.be/nl/contact

Atlas Antwerpen voert namens Stad Antwerpen het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Atlas biedt ondersteuning aan organisaties bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit en bij het voeren van een taalbeleid voor anderstaligen. Atlas organiseert ook tentoonstellingen en activiteiten over diversiteit en ontwikkelt interessante projecten zoals Demoklap of Hands-on Inclusion.

Deze organisatie biedt kennisvorming en trajectbegeleiding.

Website: https://www.atlas-antwerpen.be/
Contact: atlas@antwerpen.be

De Ambrassade is een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid. Ze ontwierpen een ‘toolbox diversiteit voor het jeugdwerk’, een platform dat (jeugdwerk-)organisaties op weg helpt naar een meer inclusieve werking. De toolbox diversiteit is een omgeving met informatie, werkvormen, tips & tricks en methodieken die bijdragen aan een inclusief en laagdrempelig jeugdwerk.

Deze organisatie doet aan kennisgeving en vorming.

Website: https://ambrassade.be/nl
Contact: https://ambrassade.be/nl/contact 

Ella vzw is een organisatie die werd opgericht in 1999 en werkt rond culturele etniciteit en gender vanuit een intersectioneel perspectief. Ze bieden zowel onderzoeksrapporten als coaching, trajectbegeleiding en vormingen aan. De vorm en duur van een vormingen en de trajectbegeleiding wordt telkens op maat van de organisatie gecreëerd, steeds met kruispuntdenken aan de basis.

Deze organisatie biedt vormingkennis en trajectbegeleiding.

Website: https://ellavzw.be
Contact: https://ellavzw.be/over-ella/contact/

Hands On Inclusion is een initiatief van Verso en het Minderhedenforum (nu LEVL). Het is een project dat profit en nonprofit-organisaties ondersteunt in het inclusiever maken van hun aanwervingsbeleid. Partners als Odisee Hogeschool, ATLAS, Agentschap voor integratie en inburgering, ESF en VDAB werkten mee. Bekijk hun aanbod hier.

Deze organisatie doet aan trajectbegeleiding en coaching.

Website: https://handsoninclusion.be
Contact: https://handsoninclusion.be/contact 

Woon of werk je in Gent? Dan kan je met alle vragen over inburgering, Nederlands leren of vrije tijd bij IN-Gent terecht. Ook diensten en organisaties kunnen op In-Gent rekenen in het omgaan met etnisch-culturele diversiteit, het voeren van een taalbeleid en het voorzien van tolken en vertalingen.
 
Deze organisatie biedt kennisvorming en trajectbegeleiding.
 

KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Zowel de onderwijssector, werkgevers en lokale overheden, als ook NGO’s, vzw’s en non-profitorganisaties kunnen bij hen terecht voor een uitgebreid aanbod aan vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond gender- en seksuele diversiteit. Ze hebben ook een online leeromgeving en verschillende tools om organisaties op weg te helpen.

Deze organisatie biedt trajectbegeleiding en vorming

Website: https://kliqvzw.be
Contact: https://kliqvzw.be/contact 

ORBIT vzw is een erkende sociaal culturele organisatie die in  1996 werd opgericht. ORBIT is bondgenoot van burgers, organisaties en overheden in een wereld van superdiversiteit & migratie. ORBIT vzw gaat in op vormingsvragen en procesbegeleiding op maat rond interlevensbeschouwelijke ontmoeting, inclusief en intercultureel organisatiebeleid en effectief omgaan met racisme. In het kader van een menswaardig migratie- en asielbeleid ondersteunt ORBIT burgerinitiatieven in hun zoektocht naar woningen voor vluchtelingen en nieuwkomers én in de opvang en toekomstoriëntatie van mensen zonder wettig verblijf. Omdat ORBIT #iedereenaanboord wil, zet de organisatie in op initiatieven en acties voor meer inzicht en vertrouwen in een superdiverse migratiesamenleving en meer politieke participatie.

Deze organisatie biedt vorming en trajectbegeleiding.

Website: https://www.orbitvzw.be 
Contact: https://www.orbitvzw.be/over-orbit/contact/ 

Het Steunpunt Diversiteit & Leren is verbonden aan de Vakgroep Taalkunde van de Universiteit Gent en biedt een wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning met betrekking tot het thema ‘Omgaan met diversiteit’.

SDL biedt het onderwijs, maar ook andere sectoren ondersteuning om de talenten van iedereen, ongeacht hun identiteit en achtergrond, maximaal te helpen ontplooien en op die manier gelijke leerkansen te scheppen. Het SDL biedt die ondersteuning aan in de vorm van visieontwikkeling, onderzoek, materiaalontwikkeling en vorming, coaching en consultancy. Eén van de projecten is Brede School. 

Deze organisatie biedt trajectbegeleiding, kennis en vorming.

Website: https://diversiteitenleren.be
Contact: https://diversiteitenleren.be/contact 

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die over heel België actief is om discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. Bij Unia kan je terecht voor de individuele ondersteuning en begeleiding van je organisatie. Unia zet in op sensibilisatie en preventive, doet aanbevelingen en sluit samenwerkingsovereenkomsten met organisaties en verenigingen. Unia heeft daarbovenop een online e-learning platform e-Div. Dit platform bevat o.a. een e-learning rond de anti-discriminatiewetgeving en een uitgebreide gids voor het bouwen aan een coherent inclusiebeleid.

Deze organisatie biedt vorming, kennisgeving en trajectbegeleiding.

Website: https://www.unia.be/nl
E-div: https://www.ediv.be/?lang=nl
Contact: https://www.unia.be/nl/contact-opnemen-met-unia

Verso is een intersectorale werkgeversfederatie. Verso verenigt en versterkt verschillende sociale ondernemingen om hun sociale, economische impact te vergroten en hun ecologische impact te verkleinen. HRwijs is het dienstverleningsaanbod van Verso, dat advies geeft over medewerkersbeleid voor kleine en middelgrote ondernemingen of starters in de social profit. HRwijs ontwikkelde zelf onder meer een checklist diversiteit. Deze checklist helpt bij het reflecteren een inclusief diversiteitsbeleid binnen je organisatie. Je kunt de checklist online invullen en krijgt er meteen een rapport op maat bij. Meer info over deze of andere tools vind je hier.

Deze organisatie biedt trajectbegeleiding en coaching.

Website: https://verso-net.be/
Contact: info@verso-net.be

VIVO creëert en organiseert inspirerende en veelzijdige acties voor de Vlaamse social-profitsector. Zo leidt zij werknemers naar de sector toe en versterkt zij organisaties en hun werknemers. Daarbij staat diversiteit centraal, met grote aandacht voor kansengroepen en werkbaar werk. 

VIVO biedt opleidingen, advies en ondersteuning.

Website: https://www.vivosocialproft.org
Contact: info@vivosocialprofit.org

De brede samenleving

De volgende organisaties werken voor de brede samenleving.

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt. Het AgII ondersteunt lokale besturen, organisaties en burgers in hun integratiewerk, bijvoorbeeld met cijferanalyse, info over taalbeleid, hulp bij werken aan toegankelijkheid en tips rond omgaan met diversiteit. Daarnaast organiseert het AgII de Vlaamse inburgeringscursus in Brussel en Vlaanderen (met uitzondering van de steden Antwerpen en Gent). Ook als je Nederlands wil leren, kan je bij het AgII terecht voor ondersteuning. Organisaties, voorzieningen en besturen kunnen bij het AgII aankloppen voor informatie over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht.

Deze organisatie biedt kennisvorming en  trajectbegeleiding.

Website: https://www.integratie-inburgering.be/
Contact: https://www.integratie-inburgering.be/nl/contact

Atlas Antwerpen voert namens Stad Antwerpen het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit. Atlas biedt ondersteuning aan organisaties bij het omgaan met etnisch-culturele diversiteit en bij het voeren van een taalbeleid voor anderstaligen. Atlas organiseert ook tentoonstellingen en activiteiten over diversiteit en ontwikkelt interessante projecten zoals Demoklap of Hands-on Inclusion.

Deze organisatie biedt kennisvorming en trajectbegeleiding.

Website: https://www.atlas-antwerpen.be/
Contact: atlas@antwerpen.be

Ella vzw is een organisatie die werd opgericht in 1999 en werkt rond culturele etniciteit en gender vanuit een intersectioneel perspectief. Ze bieden zowel onderzoeksrapporten als coaching, trajectbegeleiding en vormingen aan. De vorm en duur van een vormingen en de trajectbegeleiding wordt telkens op maat van de organisatie gecreëerd, steeds met kruispuntdenken aan de basis.

Deze organisatie biedt vormingkennis en trajectbegeleiding.

Website: https://ellavzw.be
Contact: https://ellavzw.be/over-ella/contact/

Woon of werk je in Gent? Dan kan je met alle vragen over inburgering, Nederlands leren of vrije tijd bij IN-Gent terecht. Ook diensten en organisaties kunnen op In-Gent rekenen in het omgaan met etnisch-culturele diversiteit, het voeren van een taalbeleid en het voorzien van tolken en vertalingen.
 
Deze organisatie biedt kennisvorming en trajectbegeleiding.
 

KifKif is al 20 jaar een interculturele beweging die strijdt tegen racisme en discriminatie door een platform te bieden aan stemmen die te weinig gehoord worden in het publiek debat. Dit doen ze via artikelen op de website geschreven door contributors, het publiceren van eigen onderzoek, podcasts en het organiseren van salongesprekken en vormingen rond media en beeldvorming.

Deze organisatie biedt vorming en kennisgeving.

Website: https://kifkif.be/
Contact: info@kifkif.be

ORBIT vzw is een erkende sociaal culturele organisatie die in  1996 werd opgericht. ORBIT is bondgenoot van burgers, organisaties en overheden in een wereld van superdiversiteit & migratie. ORBIT vzw gaat in op vormingsvragen en procesbegeleiding op maat rond interlevensbeschouwelijke ontmoeting, inclusief en intercultureel organisatiebeleid en effectief omgaan met racisme. In het kader van een menswaardig migratie- en asielbeleid ondersteunt ORBIT burgerinitiatieven in hun zoektocht naar woningen voor vluchtelingen en nieuwkomers én in de opvang en toekomstoriëntatie van mensen zonder wettig verblijf. Omdat ORBIT #iedereenaanboord wil, zet de organisatie in op initiatieven en acties voor meer inzicht en vertrouwen in een superdiverse migratiesamenleving en meer politieke participatie.

Deze organisatie biedt vorming en trajectbegeleiding.

Website: https://www.orbitvzw.be 
Contact: https://www.orbitvzw.be/over-orbit/contact/ 

Unia is een onafhankelijke openbare instelling die over heel België actief is om discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. Bij Unia kan je terecht voor de individuele ondersteuning en begeleiding van je organisatie. Unia zet in op sensibilisatie en preventive, doet aanbevelingen en sluit samenwerkingsovereenkomsten met organisaties en verenigingen. Unia heeft daarbovenop een online e-learning platform e-Div. Dit platform bevat o.a. een e-learning rond de anti-discriminatiewetgeving en een uitgebreide gids voor het bouwen aan een coherent inclusiebeleid.

Deze organisatie biedt vorming, kennisgeving en trajectbegeleiding.

Website: https://www.unia.be/nl
E-div: https://www.ediv.be/?lang=nl
Contact: https://www.unia.be/nl/contact-opnemen-met-unia

Foutje gezien of nog een aanvulling doen? Contacteer ons!